Výsledky vyhľadávania pre TUPENÍ

ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABDIKÁCIA odstúpenie (z úradu), vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.
ADVOKÁCIA inštitúcia majúca právne zastúpenie
ADVOKÁCIA inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie
AGENCY zastúpenie, po anglicky
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKT cirkusové vystúpenie, číslo v cirkuse
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ARÉNA pôvodne časť amfiteátra, kruhová otvorená alebo zakrytá stavba na športové alebo iné vystúpenia, zápasisko, nekryté divadlo
BÁČSKY PETROVEC srbská obec so silným zastúpením slovenského obyvateľstva