Výsledky vyhľadávania pre Tangens

CYKLOMETRICKÝ súvisiaci s funkciami arkussínus, arkuskosínus, arkustangens, arkuskotangens
KOFUNKCIA funkcia doplnkového uhlu (kosínus, kotangens)
KONTANGENTOIDA graf funkcie kotangens
TANGENTOIDA krivka znázorňujúca priebeh funkcie tangens, tangentová krivka
TG tangens (skr.)
TG tangens (zn.)
TGH hyperbolický tangens (zn.)