Výsledky vyhľadávania pre Tava,

ABIDA biblická postava, vnuk Abrahámov
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ADOLAR Weberova postava, milenec Euryanty
ALADIN orientálna rozprávková postava, orientálna rozprávková bytosť, rozprávkový hrdina (i Aladín)
ALIBABA postava z rozprávky o zbojníkoch, orientálna rozprávková postava, rozprávkový hrdina
ALTAJ horstvo v Rusku, ázijská horská sústava, ázijské pohorie, ruské pohorie, pohorie v Ázii
ANTOŠOVÁ česká spisovateľka - básnička a prozaička a novinárka (Svatava, *1957)
ARISES nastáva, po anglicky
BLEIBT zostáva, po nemecky
CAMEL ťava, po anglicky