Výsledky vyhľadávania pre Tlačové

AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
ANTIKVA stojaté tlačové písmo
ARCH list papiera rôznej veľkosti, otlačok tlačovej formy poštových cenín
ARI skr. tlačovej agentúry Francúzska
GARAMOND antikvové tlačové písmo
CHALKOGRAFIA umelecká grafická technika tlače z hĺbky, pri ktorej sa kresba ryje do medenej tlačovej platne a potom prenáša na papier, (medirytectvo, mediryt)
IKE skr. tlačovej agentúry Turecka
ITALIKA vyznačovacie tlačové písmo
KUPÍROVAŤ rezať, odrezávať, oddeľovať, skracovať ušnice alebo chvosty zvierat, riediť tlačové farby na rôzne úrovne sýtosti odtieňov
REPRODUKCIA ručné, fotografické a fotomechanické postupy umožňujúce zhotovenie tlačovej formy podľa originálu alebo predlohy resp. výsledok týchto postupov (polygr.)