Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre To isté l

ACER druh javora dlaňovitolistého - palmata
AKCÍZ daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta, spotrebná daň, stanovište daňovej kontroly
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALOGAMIA opelenie kvetu peľom z iného kvetu rovnakej alebo inej rastliny toho istého druhu, cudzoopelenie (bot.)
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
ARMÁDA vojenské sily štátu, operačné zoskupenie vojsk rôznych druhov alebo toho istého druhu
AZYL útočisko, útočište, útulok
BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)
BIENERT český právnik,policajný a vysoký štátny úřadník, minister a neskôr predseda protektorátnej vlády (Richard, 1881-1949)