Výsledky vyhľadávania pre Trap sa

KÁNON pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel, kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov, predstava o ideálnych proporciách
LABORUJEM trápim sa s niečím
MOLESTOVAŤ obťažovať, trápiť sa (expr.)
MORSA tráp sa
MRELA trápila sa (expr.)
MRELO trápilo sa (expr.)
MRIEŤ trápiť sa (expr.)
POPASUJEMSA potrápim sa s niečím (hovor.)
SATRAPA vládca Satrapie
SATRAPIA vojenská a daňová oblasť v Perzskej ríši na čele s dosadeným správcom nazývaným satrapa