Výsledky vyhľadávania pre Trapenie

ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
BOLESŤ trápenie, bôľ
ELENT trápenie po česky (zast.)
HRYZOTA trápenie (bás.)
KALVÁRIA zdĺhavý a vyčerpávajúci postup, veľké trápenie (pren.) (expr.)
KORBÁČ trápenie, súženie (pren.)
MARTÝRIUM mučeníctvo, doba veľkých utrpení, neznesiteľné trápenie proletariátu
OBIDA trápenie
OBIDA trápenie (zast.)
OČISTEC trápenie (pren.)