Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Trebe

AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
KARIERISTA kto bezohľadne robí kariéru, štréber
OREB vrch v Čechách, český historický vrch pri Třebechovicioch (ČR)
USAGE upotrebenie, po anglicky