Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Tvorby

ANÚRIA zastavenie tvorby a vylučovania moču, anuréza
BALÁŽ slovenský akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby (Jozef, 1923-2006)
BEBOP spôsob džezovej tvorby
BIENÁLE prehliadka umeleckej tvorby
DRÁMA druh literárnej tvorby
EPIKA druh literárnej tvorby s dejom
EPIKY dejové literárne tvorby
KONTRAPUNKT druh tvorby hud. skladby, pri ktorej majú všetky hlasy melodickú a rytmickú samostatnosť
LICENCIA POETICA odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.
MANIER ustálený spôsob tvorby