Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre scit

ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
ADITIVITA nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek
ARO anesteziologicko-resuscitačné oddelenie
CENZUS konskripcia, súpis obyvateľstva, sčítanie obyvateľstva
CENZUS súpis majetku a osôb, sčítanie ľudu, stredoveká renta, zaradenieobyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
CPR Cardial-Pulmonal Resuscitation (skr.)
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
DEKÁDA zapojenie sčítavajúce elektrické impulzy od 0 do 9 (elektr.)
GAMALIEL vodca kmeňa Manases pri sčítaní Izraelitov na Sinajskej púšti
GYPSOMILKA trváca rastlina s drobnými kvietkami rastúca na piesčitých miestach