Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ucenie

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABRUPCIA odlúčenie placenty
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ACHT zbavenie právnej ochrany a vylúčenie zo spoločenstva, kliatba
ANABAPTIZMUS novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí
ANGLIKANIZMUS učenie anglikánskej cirkvi
ANTROPOZOFIA učenie o múdrosti človeka, schopného spojenia s vyššími svetmi
APRIORIZMUS idealistické učenie, podľa ktorého poznanie vychádza z rozumových úvah
AVAL zmenkové ručenie, zmenkový ručiteľ, ručiteľ zmenky, ručiteľ na zmenke, šekový ručiteľ, záruka (práv.)
AVESTA Zoroastrovo učenie