Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Uhol na 6 písmen

ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
AZIMUT astronomický uhol
AZIMUT geodetický smerový uhol, druh geometrického uhla
AZIMUT pochodový uhol
AZIMUT v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou, smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka, uhol medzi smerom pohybu a severom
BENZOL uhľovodíková zmes vyrábaná destiláciou čiernouhoľného dechtu
INOZIT cyklický šesťuholníkový cukrový alkohol
IZAGON mnohouholník
KANTON vyšší územnosprávny celok v Číne a vo Švajčiarsku; štvoruholníkové pole v ľavom hornom rohu vlajky
KREHOL tuhol od zimy