Výsledky vyhľadávania pre Ukážka,

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe
DEMONŠTRÁCIA názorná ukážka, názorný výklad, okázalé vyjadrenie mienky, verejný masový prejav názorov a požiadaviek, sústredenie vojenských síl pri hranici iného štátu na demonštrovanie sily
EXAMPLE ukážka, po anglicky
LEGITIMÁCIA preukaz, preukážka, oprávnenie zmocnenie
MUSTER ukážka, po nemecky
SAMPLE ukážka, po anglicky
ŠEK bankový príkaz alebo poukážka, poštová poukážka
TEASER ukážka, po anglicky
UKÁZKA ukážka, po česky