Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ukazovateľ na 9 písmen

CASH-FLOW peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku
INDIKÁTOR látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky, ukazovateľ
PER CAPITA na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca
PERCAPITA štatistický ukazovateľ