Výsledky vyhľadávania pre Umrt

ANASTÉZIA znecitlivenie, umŕtvenie
BABEL ruský scénárista, dramatik, prozaik Narodený: 13. 7. 1894, Oděsa, Rusko Úmrtie: 17. 3.1941 ve věku 46 let, ruský koncentrační tábor
DEVITALIZÁCIA umŕtvenie nervu v zube
KADUCITA odúmrť, odumretie
LETALITA smrtnosť, letálnosť, úmrtnosť (lek.)
LETALITA úmrtnosť, demografický ukazovateľ počtu zomrelých na určitú chorobu z tisíc ľudí postihnutých touto chorobou
MATRIKA úradná kniha zápisov o narodeniach, sobášoch a úmrtiach obyvateľov
MORTALITA úmrtnosť (lek.)
NEOMORTALITA úmrtnosť novorodencov do 10 dní po narodení
ONADI slovenský učiteľ, pedagóg (Ján, dátum aj miesto narodenia a úmrtia sú neznáme)