Výsledky vyhľadávania pre Váľajú

NAVALIA naváľajú
PELEŠIA SA váľajú sa, epresívne
VALIA váľajú