Výsledky vyhľadávania pre V gréckej abecede

BETA v gréckej abecede písmeno b, vo fyzike elektrón emitovaný pri rádioaktívnom rozpade jadra atómu, rádioaktívne žiarenie vznikajúce pri rozpade atómového jadra
CHÍ v gréckej abecede písmeno ch
KAPPA v gréckej abecede znak pre hlásku k
KRYŠTALOMANTIA veštenie, predpovedanie budúcnosti zo sklenej gule ksí v gréckej abecede písmeno x
KSÍ v gréckej abecede písmeno x, grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy
TAU grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy, v gréckej abecede znak pre hlásku t
ZETA hláska a písmeno „z“ v gréckej abecede, grécke písmeno, písmeno gréckej abecedy