Výsledky vyhľadávania pre gram zn

ADRESÁR zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy
AG attogram (zn.)
ANTONYMÁ slová opačného významu (gram.)
ARTES LIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba)
ARTESLIBERALES sedem slobodných umení tvoriacich základ stredovekých znalostí v školách vyššieho typu (gramatika rétorika dialektika aritmetika geometria astronómia hudba)
ASTA staršia značka gramoplatní
BACKUP vo výpočtovej technike záložná kópia programu alebo údajov
BACKUP záložná kópia programu alebo údajov
BES jednotka hmotnosti v starom Ríme, približne 220 gramov alebo 1 kg
BLOK programový súbor televíznych alebo rozhlasových relácií