Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vec kat

BURIAN český divadelný herec, spevák, divadelný riaditeľ, športovec, podnikateľ, filmový herec, filmový režisér, spisovateľ a imitátor (Vlasta, 1891-1962)
ERLÁN vápenato-silikátový rohovec, minerál, metamorfovaná hornina
HERKEĽ slovenský národovec, advokát a spisovateľ (Ján, 1786-???)
HYPOSTÁZIA spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu
KLERIK študent katolíckej bohosloveckej fakulty, klerik, chovanec kňazského seminára, rímskokatolícky duchovný
KRAJŇÁK slovenský titulárny kanonik, emeritný prodekan gréckokatolíckej cirkvi a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (Ján, 1924-2005)
KURIOZITA zvláštnosť, mimoriadna vec, unikát, zaujímavosť, neobvyklosť, pamätihodnosť, rarita
MOYZES slovenský diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej (Štefan, 1797-1869)
PAŠIE časť evanjélií opisujúca poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, jeho smrť a pohreb, pri katolíckych bohoslužbách sa čítajú alebo spievajú počas veľkonočného týždňa
PATRÓN ochranca priaznivec ochranný svätec ochranca a podporovateľ katolíckeho kostola náboj čudný človek čudák