Výsledky vyhľadávania pre Veličenstvo

MAJESTÁT vznešenosť, urodzenosť, veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti, slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia
SIRE veličenstvo, oslovenie panovníka