Výsledky vyhľadávania pre Vlk

AKELA vlk z Knihy džunglí
EŽO jeden z Vlkolinských
HOMO HOMINI LUPUS človek človeku vlkom
HOMOHOMINILUPUS človek človeku vlkom
KOJOT šelma žijúca na amerických stepiach, podobná vlkovi
LUPUS vlk, po latinsky
SVORKA zoskupenie vlkov, skupina vlkov
TESÁKY veľké zuby vlka
VĹČA mláďa vlka
VLČKY vlky (nár.)