Výsledky vyhľadávania pre Vodca po anglicky

ACOLYTE sprievodca, po anglicky
AUTHOR sprievodca, po anglicky
BUSMAN sprievodca, po anglicky
COURIER sprievodca, po anglicky
FUHRER vodca, po anglicky
CHIEF vodca, po anglicky
KETT vodca povstania anglických sedliakov
LEADER veliteľ, vodca, líder po anglicky