Výsledky vyhľadávania pre Vybrané slová po b

JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov