Výsledky vyhľadávania pre Vyclenit oddelit

DETAŠOVAŤ oddeliť, odlúčiť, vyčleniť