Výsledky vyhľadávania pre Vydav zvuk

BEČAŤ vydávať zvuk bé
BĽAČAŤ vydávať zvuky ako ovca
BĽAKOTAŤ vydávať zvuky ako ovca
BRECHAL pes vydával zvuk
BREŠE vydáva brechavý zvuk
BZUČALA vydávala zvuk bzz
CABAZA nástroj vydávajúci chrastivý zvuk, drevený nástroj vajcovitého tvaru
CIKÁDA hmyz vydávajúci typický ostrý zvuk
KRÁKAŤ vydávať zvuk krá
KVOKAŤ vydávať zvuk kvok
MARACAS nástroj vydávajúci chrastivý zvuk
PÍPALA vydávala slabý vysoký zvuk
PÍPAM vydávam slabý zvuk
RINČAŤ vydávať kovový zvuk
RINČIA vydávajú kovový zvuk (zbrane)
RYČAL vydával zverské zvuky
RYČÍ vydáva zverské zvuky
SIP vydávaj sipľavý zvuk, syč
SSKÁ vydáva sykavý zvuk, syká (expr.)
STRIDULÁCIA cvrkot, cvrlikanie vydávanie zvuku trením jednej časti tela o inú, napr. u hmyzu
ŠTEKAL vydával štekavý zvuk
TÁKA vydáva zvuk ták
TÁKAŤ kačkať, vydávať zvuky podobné slabike ták (o kačke)
TÁKAŤ vydávať kačacie zvuky
TIKAJ vydávaj zvuk hodín