Výsledky vyhľadávania pre Vzdelanie

ABSOLVENT kto úspešne dokončil kurz, školu, vzdelanie
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
ANDERSON anglická lekárka a feministka, prvá žena, ktorá získala lekárske vzdelanie vo Veľkej Británii (Elizabeth Garrett, 1836-1917)
DAHE diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie (vyššie odborné vzdelanie)
DISCIPLÍNA učenie vzdelanie náuka sústava kázeň
EDUKÁCIA vzdelanie (kniž. odbor)
NEVZDELANÝ ktorý nemá potrebné vzdelanie
PANSOFIA všeobecné vzdelanie
ÚSO úplné stredoškolské vzdelanie (skr.)
VZDELAJ poskytni vzdelanie