Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Vznik

ABIOGENÉZA samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
ACETOÍN kvapalina vznikajúca pri kvasení
ACETOL bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu
ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
AGAMOSPERMIA vznik zárodku bez pohlavného rozmnožovania
AGAMOSPERMIA vznik zárodku nepohlavnou cestou
AGROGEOLÓGIA náuka o povahe, vzniku, a vlastnostiach hornín, z ktorých vzniká pôda
AGROGEOLÓGIA výskum hornín, z ktorých vzniká pôda