Výsledky vyhľadávania pre Záblesky

SCINTILÁCIA iskrenie, mihotanie, záblesky vznikajúce v niektorých látkach pri prelete ionizujúceho žiarenia