Výsledky vyhľadávania pre Zárodk rastliny

ONTOGENÉZA celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik, vývojové štádiá psychiky človeka
PARTENOKARPIA vytvárenie plodu rastliny bez oplodnenia vajcovej bunky a vývoja zárodku, bezsemennosť