Výsledky vyhľadávania pre Zázemie

BACKGROUND pozadie, zázemie, pôvod, doprovod sólového hudobného prejavu, zvuková kulisa filmového deja a pod.
ELEKTORÁT voličské zázemie, voliči - politická veda
INFRAŠTRUKTÚRA materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinár. organizácie, odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.
TÝL Zázemie čes.
ZÁZEMÍ zázemie, po česky