Výsledky vyhľadávania pre Za možný rolnik

KULAK zámožný roľník, dedinský boháč