Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Zahájenie

CASUS BELLI dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva
GAMBIT zahájenie šachovej hry s obetovaním pešiaka
INAUGURÁCIA slávnostné zahájenie alebo uvedenie do úradu alebo hodnosti
INICIÁCIA zahájenie chemickej reakcie, vyvolanie, podnet, uvedenie do tajomstva, zasvätenie, u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov
INICIÁCIA zahájenie, podnietenie
SPUSTENIE zahájenie štart