Výsledky vyhľadávania pre Zahrdú si

UDAVÍ zahrdúsi
ZADUSIŤ zahrdúsiť. zaskrtiť, zadáviť
ZAŠKRTIŤ zadáviť zahrdúsiť