Výsledky vyhľadávania pre str kniž

ADLA český spisovateľ, literát, novinár, knižný grafik, maliar, ilustrátor a redaktor (Zdeněk, 1910-1990)
AFRONT ostrý odpor (kniž.)
BÁZEŇ strach, obava (kniž.)
ELIMINOVAL odstraňoval (kniž.)
ELIMINOVAŤ vylučovať, odstraňovať - kniž.
ERATOSTENES grécky matematik, geograf, historik, astronóm, filológ a básnik, ako aj riaditeľ knižnice v Alexandrii (asi 284-202 pred Kr.)
EXCES výstrelok (kniž.)
KATAKLIZMA revolučný prevrat (kniž.), katastrofa (kniž.)
KUSTÓD správca zbierok, knižníc, hradov a pod., strážca, opatrovník
KYSŤ strapec, bás., kniž.