Výsledky vyhľadávania pre Zalam

LOMIŤ zalamovať, deliť na časti