Výsledky vyhľadávania pre Zeral

CIVELO pozeralo (expr.)
DÍVALSA pozeral sa
GÁNIL zazeral (expr.)
GÁNILO zazeralo (pejor.)
KUKAL pozeral sa (hovor.)
NAKÚKALA niekam nazerala (expr.)
NEPÁSLA nedozerala na ovce
OBZRELA SA pozrela sa dozadu, poobzerala sa
OČIL pozeral (expr.)
OČILA pozerala sa (expr.)