Výsledky vyhľadávania pre Zmlu

AGRÉMENT dohoda, zmluva
AKCESIA prístup k už uzavretej zmluve, prírastok knižnice, pripojenie územia
ALEATÓRNY odvážny, zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody
ALIANCIA spojenecká zmluva
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
ANGAŽMÁ zmluva
ANGAŽMÁN zmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore
ARTIKUL odsek zmluvy (hist.)
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
ASIENTO zmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchodného práva