Výsledky vyhľadávania pre Zrazat

KOLIDOVAŤ zrážať sa, krížiť sa, stretávať sa, časovo spadať do jedného obdobia, časovo si prekážať
OBIŤ otĺcť, údermi pozrážať, údermi poškodiť