Výsledky vyhľadávania pre Zviera NA b

AKTINOMYKÓZA chrastavosť rastlín, najmä zemiakov, zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami
ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
ANDROKEFÁLIA zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou, napríklad kentaur
ANGINA PECTORIS srdcová angína, prejav ischemickej choroby srdca, zvieravá bolesť za hrudnou kosťou spojená s potením a úzkosťou
BACILONOSIČE zvieratá prenášajúce bacily
BIOLIT hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín, insekticídny prípravok
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BRUCELÓZA infekčné bakteriálne ochorenie zvierat prenosné na človeka
ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
HARUSPÍCIUM veštenie z vnútorností, najmä pečene obetovaného zvieraťa