Výsledky vyhľadávania pre Zvra

AMAURÓZA nezvratná strata zraku slepota
ANTIEMETIKUM látka tlmiaca zvracanie
APODIKTICKÝ nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný
AUTOMÉZIA zvracanie, ktoré si pacient vyvolá sám, zvracanie z nejasných dôvodov
CORTES španielsky dobyvateľ (conquistador), ktorý rozvrátil prekvitajúcu ríšu Aztékov a zabral územie dnešného Mexika pre Španielsko, tiež Cortés (Hernando, 1485-1547)
DÁVI zvracia
DÁVIL zvracal
DIVERZIA záškodníctvo rozvracanie
EGESTA telesné výkaly, stolica, zvratky
EMESIS dávenie, zvracanie (lek.)