Výsledky vyhľadávania pre aino

ÁBEL biblický syn Adama, brat Kainov
AINI japonské etnikum, ainovia
AUER fínsky geológ (Väinö, 1895-1973)
ENOCH Kainov syn
KOKA kokaínovník
LINNA fínsky spisovateľ, esejista (Väinö, 1920-1992)
LINNA físnky spisovateľ (Väinö, 1920 – 1992)
REINHOLD nemecké mužské meno (Rainold)
REINOLD nemecké mužské meno (Rainold)
RINALDO talianske mužské meno (Rainold)