Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ajaj

ADUJ zlučuj, spájaj
AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
AGÓNA pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu
AKOLÁDA hudobná spona, svorka spájajúca niekoľko notových osnov
AUDIOVIZUÁLNY spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz, súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu
CENTRÁLA ústredie, ústredňa, napr. telefónna, úsečka spájajúca stredy dvochkruhov alebo gúľ
CENTROPLÁN stredná časť krídla lietadla, miesto, na ktoré sa napájajú vonkajšie časti krídla
DOJ vydájaj
DOJA vydájajú
HORIZONTÁLA vodorovná priamka, čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou