Výsledky vyhľadávania pre aklina

ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, čarovná formulka
ABRAKADABRA stredoveké magické zaklínacie slovo, výmysel
ABRAXAS zaklínacie slovo vyryté do kameňa
AKLINA aklinačná čiara
AKLÍNA čiara na mape Zeme (i AKLINA)
AKLINA magnetický rovník (i AKLÍNA)
AKLINA magnetický rovník, i AKLÍNA
AMAO zaklinač v Kongu
TEURGIA poverčivá údajná schopnosť pôsobiť na bohov alebo duchov, aby slúžili človeku, magické zaklínanie bohov alebo démonov