Výsledky vyhľadávania pre alexandrijsky

ATANÁZ grécky cirkevný otec, alexandrijský patriarcha (295/299-373)
ATHANASIUS alexandrijský biskup
CERINTUS alexandrijský filozof, gnostik, teológ (2.stor.)
FILÓN židovský filozof, predstaviteľ helénistických Židov (Filón Alexandrijský, asi 20 pred Kr.-50 po Kr.)
HERÓN alexandrijský matematik a fyzik
INDIKOPLEUSTÉS grécky (alexandrijský) kupec, mních, moreplavec, spisovateľ, geograf a objaviteľ (Kosmas, 6. storočie)
KLEMENT alexandrijský cirkevný otec a spisovateľ (asi 150-211/216)
PLEJÁDA veľká skupina ľudí, skupina ľudí spojených rovnakými záujmami,v literatúre skupina siedmich vynikajúcich starogréckych tragikov z alexandrijských čias, skupina francúzskych básnikov 16. storočia