Výsledky vyhľadávania pre americký fyziológ

BLOCH americký biochemik nemeckého pôvodu, v roku 1964 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (Konrad Emil, 1912-2000)
CANNON americký fyziológ, ktorý zaviedol pojem homeostázy (Walter Bradford, 1871-1945)
CORI americký fyziológ
CORI americký fyziológ (Carl, 1896-1984)
GASSER americký fyziológ (Herbert Spencer, 1888-1963)
SNELL americký genetik, v roku 1980 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (George Davis, 1903-1996)
SPERRY americký zoológ, neurobiológ a neurofyziológ (Roger Wolcott, 1913-1994)
WATSON americký biochemik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (James Dewey, *1928)