Výsledky vyhľadávania pre amo iak

AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
AMID zlúčenina amoniaku s kyselinou, derivát amoniaku
AMIDY deriváty amoniaku
AMÍN organická zlúčenina, derivát amoniaku
AMONIFIKÁCIA baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
AMONIZÁCIA proces sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku
AMONIZÁCIA uvoľňovanie amoniaku
ČPAVOK zlúčenina dusíka s vodíkom, amoniak
CHLORAMINÁCIA dezinfekcia vody chlórom a amoniakom