Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre analýz

ACIDOMETRIA metóda analýzy zásaditosti látok
ALEXANDER americký psychiater maďarského pôvodu, predstaviteľ psychoanalýzy (Franz Gabriel, 1891-1964)
ANALYTICKÝ rozborový, rozoberajúci, vzťahujúci sa na analýzu
ANALYTIK kto robí analýzu
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANALYTYZMUS analýza javov
ANALYZÁTOR odborník robiaci analýzu (zried.)
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ANALYZÁTOR robí analýzu
ANALYZOVAL robil analýzu, rozoberal