Výsledky vyhľadávania pre angl basnik 1757 1827

BLAKE britský (anglický) spisovateľ (básnik), rytec, grafik a ilustrátor (William, 1757-1827)