Výsledky vyhľadávania pre anko

AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AKTOGRAF zariadenie na registrovanie telesných pohybov, používa sa pri spánkovej terapii
ALEXY slovenský maliar, národný umelec a spisovateľ (Janko, 1894-1970)
ALOUETTE francúzska detská pieseň o škovránkovi
ANTENULA hmatadlo článkonožcov (zool.)
ANTENULA končatina drobných článkonožcov
ANULÁT skúšobný výtlačok bankoviek
ARBOVÍRUS vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia, ktorý prenášajú článkonožce
ARTIKULÁCIA článkovanie
ARTIKULÁCIA článkovanie hlások pri výslovnosti, spájanie za sebou idúcich tónov, spojenie kostí kĺbmi