Výsledky vyhľadávania pre ano pol

AMATO bývalý taliansky politik (Giuliano, 1938)
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
APOLITA bez polit. angažovanosti
ASIMO japonský humanoidný robot spoločnosti Honda
ASPEKT poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol, dôležitá poloha nebeského telesa voči Slnku, slovesný vid
AUTARCHIA sebestačnosť, úsilie o hospodársku politiku nezávislú na iných krajinách, vyrovnanosť, duševný pokoj
BARBARSTVO obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie, kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť
BEGRAM metropola dynastie Kušánovcov
BEJRÚT hlavné mesto, metropola Libanonu
BORŠČ ruská polievka z niekoľkých druhov mäsa, kapusty a inej zeleniny, s kyslou smotanou, bolševník borščový, účinná liečivá rastlina